Î.S. Centrul de Elaborări

Economice și de Producție

Obiectul principal de activitate:

From pc
From pc
From pc

Activități de testări și analize tehnice

Activități ale altor instituții care efectuiază activități de testare și analize tehnice

Alte activități de servicii prestate întreprinderilor, neincluse în alte categorii


Numărul de salariați: 7

Piața principală de desfacere: națională

Detalii:


Sediul: MD-6202, str. Independenței 1, or. Biruința, r. Sîngerei, Republica Moldova

Fondatorul întreprinderii este Agenția Proprietății Publice cu sediul MD-2033, Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale 1, cota 672214 lei, ce constituie 100%

From pc